can ho sky center tong the can ho sky center can ho pham van hai

Điều kiện vay gói tín dụng 30.000 tỷ đồng

07/07/2014 , 03:05:28
Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1250/BXD – QLN gửi Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại hướng dẫn xác định đối tượng cho vay từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013.

Điều kiện vay gói tín dụng 30.000 tỷ đồng

Bộ Xây dựng vừa có Công văn số 1250/BXD – QLN gửi Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại hướng dẫn xác định đối tượng cho vay từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013.

Theo đó, đối tượng được vay là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ; doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội; doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

66% tài sản bảo đảm của các khoản tín dụng là bất động sản
BXD vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện vay gói tín dụng 30.000 tỷ đồng.

Đối với người thuê, thuê mua, mua nhà ở (hộ gia đình, cá nhân), đối tượng được vay gồm: cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân; người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.

Các đối tượng được thuê, mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 là: Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập; lực lượng vũ trang nhân dân; Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá th
ể.

 

Liên hệ để được hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ lãi suất 6% / năm :

0937 709 559 - 0989 574 534

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Giám đốc Kinh doanh Giám đốc Kinh doanh Hỗ trợ tư vấn luật Hỗ trợ tư vấn luật

Hot line : 0903.063.298

CỘNG ĐỒNG NHÀ ĐẤT